Bölüm Misyonu

Misyon:

Eczacılık Fakültesinin misyonu toplum sağlığını korumak ve bireylerin yaşam kalitesini arttırmak amacıyla güncel ve doğru bilgiyi esas alarak, nitelikli, ulusal ve uluslararası kalite sistemlerine uygun eczacılık eğitimi vermek, evrensel bilgi birikimine katkı sağlayan üst düzey bilimsel araştırmalar yapmak ve mesleğin tüm uygulama alanlarında özellikle ilaç endüstrisinde liderlik rolü üstlenebilecek nitelikli eczacılar yetiştirmektir.

Vizyon:

  • Eczacının görev aldığı tüm sağlık hizmetlerini ileriye taşımak,
  • İlaç endüstrisinde eczacı istihdamı ile kalifiye iş gücünü arttırmak,
  • Ulusal ve uluslararası ilaç firmalarının tüm birimlerinde üst düzey görev alabilecek lider eczacılar kazandırmak,
  • Farmasötik endüstrisi ile işbirliklerini güçlendirmek,
  • Bireye özgü farmasötik bakım yaklaşımını benimsetmek,
  • Etik değerlere bağlı mezunlarıyla eczacılık mesleğinin toplum nezdindeki saygınlığını ve önemini artırmak,
  • Araştırmacı, yaratıcı, girişimci, özgüveni yüksek lider eczacılar yetiştiren daima fark yaratan ve fark edilen bir Eczacılık fakültesi olmaktır.